ได้รับสิทธิบัตร
เทคนิค Non-Touch

เทคนิค "Non-Touch" เป็นเทคนิคพิเศษที่ลดความเสี่ยงที่จะเกิดรอยตำหนิบนผิวหน้าของอลูมิเนียมให้เหลือน้อยจนถึงน้อยมากที่สุด

บริษัท โทคิวะ โคไท ได้รับสิทธิบัตรเรื่องเทคนิคพิเศษ Non-Touch
ซึ่งเป็นเทคนิคการสลิตที่สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดตำหนิบนผิวหน้าอลูมิเนียมให้เหลือน้อยมากที่สุด เทคนิคที่ว่านี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ามากมาย
เพราะเป็นวิธีการสลิตที่ไม่ใช้ฟิงเกอร์และเชนชั่นแพด จึงไม่มีสิ่งแปลกปลอมอย่างเช่นฝุ่นหรือเศษสกปรกจากฟิงเกอร์หรือแพดตกลงสู่สินค้า
วิธีการผลิตนี้จะไม่ส่งผลต่อผิวหน้าของผลิตภัณฑ์ที่ผิวหน้ามีความสำคัญสูง อย่างเช่นอลูมิเนียมสี อลูมิเนียมเคลือบผิว หรืออลูมิเนียมชุบผิวเป็นอันขาด

สามารถวางใจเรื่องความแตกต่างและคุณภาพที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับงานสลิตทั่วไป

คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายได้โดยการข้ามขั้นตอนขัดอลูมิเนียมให้เงาละเอียดได้ และจะทำให้ต้นทุนการผลิตนั้นต่ำลง ถึงแม้เป็นวัตถุดิบชนิดเดียวกัน หากผ่านขั้นตอนการสลิตแบบ Non-Touch แล้ว (รูปซ้าย) ผลที่ได้จะแตกต่างจากขั้นตอนสลิตแบบธรรมดา (รูปขวา) อย่างเห็นได้ชัด ส่วนมากเราทำการสลิตประเภทนี้กับวัตถุดิบที่นำไปผลิตต่อเป็นสินค้าอย่างส่วนประกอบของถ่าน ฝากระป๋อง และอื่นๆ

เปรียบเทียบผิวหน้าของวัตถุดิบที่ส่องสว่าง (X190)
เทคนิคพิเศษ Non-Touch
การสลิตแบบธรรมดา