บริการตัดสินการผ่านเกณฑ์

ตัดสินการผ่านเกณฑ์เพื่อประกันเรื่องคุณภาพ

การป้องกันเรื่องคุณภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับ Mother Coil ที่รับมาจากบริษัทผลิตนอกประเทศ (เป็นเรื่องแน่นอนสำหรับวัตถุดิบที่ยังไม่เคยตัด แต่ก็มีบางกรณีเช่นกันที่จู่ๆ Mother Coil ที่มีตำหนิถูกนำเข้ามา) ที่บริษัท โทคิวะ โคไท จำกัดนั้น มีการตัดสินเกณฑ์ 2 ข้อใหญ่ดังต่อไปนี้

ใช้มาตรฐานเดียวกันกับผู้ผลิตในประเทศ
 • รับรองคุณภาพระดับสูง
 • มีความเสี่ยงที่จะทำให้อัตราผลผลิตลดลง
มาตรฐานการตัดสินของลูกค้า
 • สามารถตอบรับความต้องการของคุณภาพที่อยากให้ตรวจสอบ
 • อัตราผลผลิตที่ดีต้องมาเป็นอันดับแรก

ขั้นตอนการรับมือในกรณีที่ Mother Coil มีตำหนิ

เราจะพยายามทำตามความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดในกรณีที่มีคำสั่งล่วงหน้าเรื่องขั้นตอนจัดการกับ Mother Coil ที่มีตำหนิ

 • STEP
  1
  เก็บตัวอย่าง
 • STEP
  2
  หยุดการดำเนินงาน
 • STEP
  3
  ถ่ายรูป
 • STEP
  4
  แพ็คสินค้าระหว่างการพิจารณาแยกต่างหาก (มีค่าใช้จ่าย)
 • STEP
  5
  ทำรีพอร์ทเนื้อหาของ Mother Coil ที่มีตำหนิ (มีค่าใช้จ่าย)