การจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล

1 การเก็บจัดการ การใช้ และการแบ่งปันข้อมูล

เราเก็บจัดการชื่อ, วิธีการติดต่อ, ข้อมูลของบริษัท และข้อมูลอื่นๆเข้าเว็ปไซต์และระบบของเราด้วยจุดประสงค์ดังกล่าว

  • • เพื่อนำไปควบคุมและประกอบการบริการ
  • • เพื่อที่จะได้แจ้งสถานการณ์การประกอบการของบริษัทให้ผู้ใช้ได้ทราบ
  • • เพื่อนแนะนำการบริการของเรา
  • • เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการของเรา
  • • เพื่อตอบกลับคำถามที่ได้รับมา
  • • เพื่อนำไปสร้างแบบสอบถาม
  • • เพื่อสร้างเนื้อหาเฉพาะให้ตรงกับผู้ใช้งาน
  • • เพื่อใช้ในการจัดแคมเปญ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บผ่านเว็ปไซต์หรือระบบอาจถูกเสริมด้วยข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในการเชื่อมต่อออนไลน์หรือข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ
เราจะไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับมานอกเหนือไปจากจุดประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่แรก

2 การแบ่งบันข้อมูลให้บุคคลที่สาม

เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลที่ได้รับมาให้บุคคลที่สามก่อนได้รับอนุญาต ทว่า อาจมีการยกเว้นตามกรณีด้านล่าง

  • • หากมีความจำเป็นต้องให้บริษัทอื่นทราบข้อมูลที่อยู่ในขอบเขตของจุดประสงค์จากข้อแรก
  • • หากมีหมายเรียกให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อนำไปประกอบกระบวนการทางกฎหมาย

3 เกี่ยวกับปัญหาทางเท็คนิค เช่น log files, cookies, web beacons และอื่นๆ

เว็ปไซต์ที่บริษัทเราควบคุม เก็บข้อมูล IP address, จำนวนครั้งที่เข้าชม, เบราเซอร์ที่ใช้, OS, และข้อมูลของเครือข่ายอื่นๆของทุกท่าน เพื่อนำไปติดตั้ง web beacons รวบรวม log files หรือการส่ง cookies นอกจากนี้แล้วไอดีของอินเตอร์เน็ตหรือ wil-fi ที่ใช้จะถูกตรวจสอบด้วย

สามารถปฏิเสธ cookies ได้ที่ค่าติดตั้งของเบราเซอร์ ทว่าในกรณีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถให้การบริการบางส่วนได้

บริษัทเราเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำไปวิเคราะห์, คาดเดาความเป็นไป, ตรวจสอบต้นเหตุหากมีปัญหาเกิดขึ้น, หรือหาค่าสถิติ สำหรับการบริหารเว็ปไซต์ของเรา โดยไม่มีจุดประสงค์ที่จะใช้เพื่อเจาะจงบุคคลใดๆทั้งสิ้น