โปรแกรมเฉพาะของบริษัท "NEW TOPS"

ระบบ NEW TOPS ระบบควบคุมข้อมูลการทำงานที่บริษัทสร้างขึ้นมาเอง

บริษัท โทคิวะ โคไท จำกัด มีการดูแลรักษามาตรฐานของสินค้าที่มั่นคง
เนื่องจากบริษัทได้พัฒนาระบบ NEW TOPS ซึ่งเป็นระบบเฉพาะของบริษัทที่ทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ด้วยระบบนี้เราสามารถตรวจสอบสินค้าตาม spec ที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งเป็นการบริการที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจเป็นอย่างมาก

ระบบการผลิตโดยเฉพาะของบริษัทจุดเด่นของ NEW TOPS

POINT1
จัดการตั้งแต่การใส่ข้อมูลออเดอร์ไปจนถึงการขึ้นยอดขาย
POINT2
ลงทะเบียนข้อมูล Mother Coil ข้อมูลสเปค ข้อมูลแพ็คกิ้ง และข้อมูลอื่นๆ จากนั้นจึงสร้างใบสั่งงานขึ้นมา
POINT3
เขื่อมต่อกับเครื่องวัดความหนาและเครื่องวัดความกว้าง จากนั้นจึงดึงข้อมูลหลังวัดมาโดยอัตโนมัติ

สามารถเพิ่มระดับการป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์
พร้อมสร้างความมั่นใจเรื่องคุณภาพและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รวบรวมทุกอย่างด้วย NEW TOPS

หลังรับออเดอร์มาจากลูกค้า จะใส่ข้อมูล Mother Coil ใส่ข้อมูลการทำงาน ใส่ข้อมูลสินค้า (ในที่นี้รวมถึงข้อมูลของที่ส่งของและข้อมูลชองลูกค้า) และข้อมูลแพ็คกิ้ง
ข้อมูลทุกอย่างเหล่านี้จะถูกรวบรวมไว้ด้วยกันโดยไม่มีการตกหล่น

หลังใส่ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดครบถ้วนแล้ว ระบบจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างใบสั่งงาน

ตอนรับ Mother Coil เข้ามา จะมีการเช็ค 6 จุดให้สอดคล้องกับระบบที่ลงทะเบียนไว้
นอกจากนี้แล้วยังมีการบันทึกเคลมหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อเป็นการเตือนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุก่อนการเริ่มงาน

ส่งข้อมูลการวัดจากเครื่องวัดเข้าโปรแกรมโดยตรง

เนื่องจากข้อมูลของความกว้างและความหนาที่วัดได้จะถูกส่งจากเครื่องวัดโดยตรงเข้าไปในโปรแกรม จึงสามารถป้องกันความผิดพลาดในการพิมพ์ หรือการใส่ข้อมูลตกหล่นได้

ดิจิตัลเวอร์เนียร์และไมโครมิเตอร์
ชีทข้อมูลการตรวจสอบ
เครื่องเลเซอร์วัดความกว้าง

ความผิดพลาด 4 ข้อใหญ่ในการตัดสิน

  • ใส่ข้อมูลผิด
  • ข้อมูลตกหล่น
  • ตรวจหาจุดผิดปกติไม่เจอ
  • ตัดสินการผ่านเกณฑ์

เรามีโปรแกรมที่สามารถส่งข้อมูลได้โดยตรงเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดเหล่านั้น