เครื่องตรวจสอบรอยตำหนิที่พื้นผิว

ตรวจสอบสินค้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์โดยอัตโนมัติด้วยเครื่องตรวจสอบรอยตำหนิ

เพิ่มระดับคุณภาพด้วยการติดตั้งเครื่องตรวจสอบรอยตำหนิที่พื้นผิว

เครื่องตรวจสอบติดตั้งไว้ที่โรลก่อนม้วนคอยกลับ ซึ่งเป็นจุดหลังจากสินค้าถูกสลิตแล้ว จึงสามารถตรวจเช็ครอยตำหนิซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการสลิตได้

ไม่ปล่อยให้รอยตำหนิจาก Master Coil มาทำให้สินค้าไม่ผ่านเกณฑ์
หากผู้ตรวจสอบตรวจสอบด้วยการมอง พื้นฐานของการตัดสินจะแตกต่างกันออกไปและหามาตรฐานไม่ได้ แต่ด้วยเครื่องตรวจสอบนี้ มาตรฐานการตรวจสอบจะถูกสร้างขึ้นมา
ท้ายที่สุดแล้ว อัตราการผลิตที่ดีจึงพัฒนามากขึ้นไปอีก
่วนมากสินค้าที่ไม่สามารถส่งออกได้เนื่องจากต้องรอการพิจารณาการผ่านเกณฑ์ (hold product) มักจะมาจากสินค้าซึ่งมีความเข้มงวดสูงเรื่องคุณภาพ ซึ่งส่งผลต่ออัตราการผลิต
เราสามารถระบุรอยตำหนิที่ผิวหน้า (รอยบวม, รอยแผล, และรอยตำหนิอื่นๆ) และเสนอข้อมูลของรอยตำหนิที่เกิดขึ้น (ความถี่, รูปทรง, จุดที่เกิด) เพื่อให้ลูกค้านำไปเป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับการพัฒนาการผลิตต่อเนื่องไป
ลดขั้นตอนการตรวจสอบ Mother Coil
หากลูกค้าต้องนำคอยล์ผ่านเครื่องเพียงเพื่อจะตรวจสอบ เราสามารถลดขั้นตอนนั้นลงไปได้
จุดที่ติดตั้ง เครื่องสลิตหมายเลข 3 ที่อิบารากิ
จุดที่ติดตั้ง จุดหลังสลิตออกมา ที่โรลก่อนม้วนคอยล์กลับ (สามารถตรวจสอบคอยล์ที่ถูกตัดแล้วได้)
ความหนาที่สามารถรองรับได้ 1.0~6.5mm (และเชื่อว่าสามารถรองรับได้มากกว่า 6.5mm)
สามารถตรวจจับขั้นต่ำสุด ด้านกว้าง = มากกว่า 0.196mm ด้านยาว (ด้านคอยล์วิ่ง) = มากกว่า 0.250mm (ทั้งด้านหน้าและหลังแผ่น)
ความเร็วสูงสุดของเครื่อง 100mpm
ตรวจจับระหว่างคอยล์ ตรวจเช็คตรงขอบได้โดยอัตโนมัติ
มาสก์กิ้งที่ขอบแผ่น ปัจจุบันเซ็ทไว้ที่ 5mm ระหว่างเดินเครื่อง แต่สามารถเซ็ทได้ต่ำสุดถึง 1mm เช่นกัน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงของสีประมาณ 0~3mm จากขอบสำหรับวัตถุดิบที่มีความหนาและ Burr ด้านบนไปกระทบใบคัตเตอร์)
ตรวจจับรอยขรุขระ สามารถตรวจจับรอยขรุขระที่พื้นผิวได้ แต่ไม่สามารถวัดความลึกของรอยได้
ส่งข้อมูล รูปรอยตำหนิจะเป็นภาพขาวดำ (สามารถส่งในรูปแบบไฟล์ PDF ได้)
การเซ็ทเครื่องที่หลากหลาย เครื่องจะทำงานตามคำสั่งการเซ็ทข้อแม้ในการตรวจจับรอยตำหนิและการตัดสินการผ่านเกณฑ์ (พื้นที่รอยตำหนิ, ความกว้างรอยตำหนิ, ความยาวรอยตำหนิ, จำกัดจำนวนมากสุดหรือน้อยสุด)