ได้การรับรองมาตรฐานโลกถึง 3 มาตรฐาน

ได้การรับรองมาตรฐานโลกถึง 3 มาตรฐาน

บริษัท โทคิวะ โคไท จำกัด เป็นบริษัทแรกของวงการการสลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของ
ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 ซึ่งถือเป็นมาตรฐานคุณภาพระดับโลก
การได้รับรองด้านมาตรฐานเหล่านี้ เป็นการบ่งบอกว่า ประสบการณ์ที่สั่งสมมามากกว่าครึ่งศตวรรษของโทคิวะ
โคไท และความมั่นคงของระบบบริหารนั้นประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี

ควบคุมคุณภาพISO 9001 
(ได้รับมาตรฐานเมื่อ 26 สิงหาคม 1999)

ISO9001 คือการรับรองว่าบริษัทสร้างระบบบริหารคุณภาพ นำไปใช้ประกอบงานจริง ควบคุมมาตรฐานให้มั่นคง และคอยปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
ระบบบริหารคุณภาพที่เรามีเป็นระบบที่จะคอยพัฒนาประสิทธิผลของการทำงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้แล้วเรายังได้รับรางวัลประกาศนียบัตรมากมายเรื่องการไม่โดนเคล

สิ่งแวดล้อมISO 14001
(ได้รับมาตรฐานเมื่อ 8 มีนาคม 2001)

ISO14001 คือการรับรองว่าบริษัทสร้างระบบบริหารสิ่งแวดล้อม นำไปใช้ประกอบงานจริง ควบคุมมาตรฐานให้มั่นคง และคอยปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
ระบบบริหารสิ่งแวดล้อมที่เรามีเป็นระบบที่จะคอยพัฒนาประสิทธิผลของการทำงานอย่างต่อเนื่อง อนึ่ง เรามีการกำจัดทรัพยากรที่สิ้นเปลือง รวมถึงการเก็บกระป๋องอลูมิเนียมเปล่าไปรีไซเคิลด้วย

ชีวอนามัยและความปลอดภัยOHSAS 18001
(ได้รับมาตรฐานเมื่อ 18 ธันวาคม 2003)

OHSAS คือการประเมินค่าเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งเป็นชื่อเรียกที่ถูกสร้างขึ้นมาจากมาตรฐาน 2 อย่าง
OHSAS18001เป็นข้อกำหนดมาตรฐานซึ่งรองรับมาตรฐานเรื่องคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเช่น ISO9001 หรือ ISO14001 เราสร้างระบบการทำงานที่ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และทำการปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้อุบัติเหตุ ลดเป็นศูนย์