ความเป็นมาของบริษัท

สิงหาคม 1952 เริ่มกิจการสลิตเหล็กที่เขตสุมิดะ
มิถุนายน 1954 เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท โทคิวะ โคไท จำกัด และเริ่มดำเนินการที่เขตโคโท โตเกียว
เมษายน 1969 สร้างบริษัทแม่ (นิกรมอุตสาหกรรมเหล็ก ชิโนโนเมะ เขตโคโท โตเกียว)
พฤษภาคม 1983 ก่อตั้งโรงงานอิบารากิ
เมษายน 2000 สร้างโกดังที่อิบารากิเสร็จ เริ่มงานเก็บของเข้าคลังและจัดการการไหลเวียนของสิ่งของ
มีนาคม 2015 ลงทะเบียนโกดังอิบารากิเป็นโกดังเพื่อธุรกิจ
พฤศจิกายน 2016 จดทะเบียนองค์กรบริษัท Tokiwa Slitter Co.,Ltd. ที่จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย และเริ่มก่อสร้างโรงงาน
กุมภาพันธ์ 2016 สร้างโกดังที่สองของโรงงานอิบารากิ เริ่มการทำงานจัดเก็บและหมุนเวียนสินค้า
สิงหาคม 2018 บริษัท Tokiwa Slitter Co.,Ltd. เริ่มดำเนินการ